KontaktDorrit Cato Christensen, formand
dorrit.cato.christensen@gmail.com
Tlf: +45 21 60 79 27
Gitte Hansson, næstformand
kajakgitte1@gmail.com


Marianne Lassen, næstformand
psykiatriens.vidner@gmail.com


Thurid Samuelsen, kasserer
thuridsamuelsen@outlook.dk
Tlf: +45 29 61 91 28


E-mail: doedipsykiatrien@gmail.com

Facebook: Død i Psykiatrien (DIP)

Youtube: doedipsykiatrien