Fakta om psykiatrien:

 

Fra 2003 til 2007 er der registreret 823 pludselige og uforklarlige dødsfald relateret til psykoser og depressioner [1]

 

Til sammenligning modtog Lægemiddelstyrelsen fra 1997 til 2008 indberetning fra psykiatrien om 46 dødsfald, hvor medicin til psykisk syge var mistænkt for at være årsag til døden. Lægemiddelstyrelsen vurderer dog selv, at den ikke får kendskab til alle sager [2]

 

Øverst på listen over indberettede psykofarmaka står Serdolect, Zyprexa, Seroquel og Leponex [2]

 

Skizofreni-patienter har totalt set 4,9 gange øget risiko for pludselig død [3]

 

Fra 2002 til 2006 er forbruget af antipsykotika steget med 24 %. Antallet af mennesker i behandling er i samme periode kun steget med 1,6 % [4]

 

Bivirkningerne af antipsykotisk medicin er meget alvorlige, og mange af disse bivirkninger er varige. Medicinen er medvirkende årsag til, at levealderen er forkortet med ca. 25 år for borgere med psykiske lidelser [5]

 

30-50 % af patienter med skizofreni behandles med flere end ét antipsykotikum, og ca. 45 % behandles samtidig med nervemedicin af typen benzodiazepiner. I en række dokumenterede tilfælde sker dette på trods af Sundhedsstyrelsens retningslinier [5]

 

Troen på, at medicinen er det eneste, der virker, er forkert:

På 8 % af patienter med vrangforestillinger og hallucinationer virker medicinen slet ikke [6]

 

Faktorer, der fremmer recovery: Håb, sociale relationer, ikke stigmatisering, så lidt medicin som muligt, mening i livet, arbejde ...... [7]

 


[1] Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister

[2] Lægemiddelstyrelsen

[3] Psykiatrien Region Nordjylland

[4] Tidsskriftet Helse, Apotekerforeningen 2007

[5] Morbidity and Mortality in People with serious Mental Illness. Edit. Joe Parks m.fl.

[6] Sundhedsstyrelsens vejledninger december 2000

[7] Stikord fra LAPs hjemmeside, artikel af svensk forsker i Recovery: Alain Topor

Anne Maries fødselsdag 26. september

Min Lille pige, min førstefødte,
du blev kun 20 år
pludselig var du væk,
din lidelse blev for stor,
større end angsten for det tomme rum
for døden

Jeg forstår ikke, at du er væk
du blev taget fra mig
her blev så tomt -
jeg blev tom et sted inden i mig selv,

jeg føler jeg svigtede dig,
fordi du led, fordi du døde
så ensomt,
fordi jeg ikke kunne tage lidelsen fra dig,
fordi jeg ikke gjorde nok,
fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre.

Nu er det mig, der lider,
vi, der elskede dig, lider alle
hver på vores måde;

kærligheden har sin pris,
og det sker, jeg spørger
om prisen er for stor,
når man har mistet,
som jeg har mistet;

tabet føles større end livet
tungere end døden,
men jeg lever.

For sent forstod jeg,
du var en gave,
du var et lån,
dit liv var kostbart,
kostbare øjeblikke,
som ikke måtte forspildes.

Jeg ser hver dag dit ansigt,
venter hver dag at høre din stemme;

jeg fik vist ikke ofte nok sagt,
at jeg elskede dig - du var en selvfølge
glædede mig ikke nok over,
at du var til - du var der jo;

du var min lille pige,
min førstefødte,
pigen jeg føler, jeg svigtede,
du var min i tyve år,
du var et lån.


Din mor

 

Livet er en triumf, når man ikke er syg.
Når man ikke må finde
sig i noget.

Livet er en triumf,
når man går hen ad
en af Københavns gader,
når det går godt for én,
så er livet en triumf.

Ligegyldigt hvad vi gør,
så er livet en triumf,
for der findes ikke noget
lignende end livet,
og vi trækker vejret i det.

Nogen gange er livet,
at vi triumferer over andre.
Ikke at vi gør dem noget,
men de har ikke set det indlysende,
at livet er til for deres skyld.

Livet blev skabt for os,
og man skal tage imod det,
og prøve at skære igennem,
den kræft der findes i lungerne.

Alt det ækle vi har lært.
Fra skolens kontrol med eleverne,
uden at lærerne sagde det indlysende,
at vi skulle lære og kæmpe
for at kunne trække vejret frit.

Livet er en triumf
mellem dig og mig,
vi kan give hinanden en gave
og pege for hinanden på
det indlysende, lad mig le lidt,
hvis du ikke kan se det,
at dit og mit liv er en triumf.


Johnny Wikinanis

 

Når man er psykisk syg:
Kan andre ikke se det, derfor forventer de noget vi ikke kan.

Når man er psykisk syg:
Kan man både have det godt og dårligt, ligesom alle andre.

Når man er psykisk syg:
Kan man også lide at været elsket og være noget særligt.

Når man er psykisk syg:
Kan man godt være et godt, rart og intelligent menneske.

Når man er psykisk syg:
Er man også okey, ligesom alle de andre.


Marianne Lamb 29.08.2013

 

Tærende sorg hviler som en grå tåge over mit sind
lader mig ikke et øjeblik i fred
Dine ulykkelige øjne borer sig ind i mit hjerte.
De beder om min hjælp.
Jeg kan ikke lette dine pinsler,
skønt jeg gerne gav mit liv som pant.
Behandlerne har taget patent på at "hjælpe" dig.
De hjælper dig ad Helvede til
i videnskabens hellige navn.

"Til alle vores børn, der har kæmpet eller stadigvæk
kæmper en ulige kamp."


Dorrit Cato Christensen 2007