Nyt år, - ny bestyrelse i Død i PsykiatrienMARIANNE LASSEN · MANDAG DEN 30. DECEMBER 2019Død i Psykiatrien (DiP) har 13. december 2019, konstitueret sig med ny bestyrelse således:


Marianne Lassen, formand
Majbritt Engkjær, bestyrelsesmedlem
Gitte B. Hansson, kasserer


Vi vil gerne sige tak for debatter og opslag på Foreningens Facebookside, samt tak for samarbejde med øvrige aktører. Det er værdifuldt at opleve, at så mange ønsker forandring i den måde vi møder mennesker på, - mennesker der i kortere eller længere perioder er kommet ud af kurs i livet. Vi håber at 2020 bliver året, hvor vi kan møde hinanden med et: ”Hvad er der sket med dig?” Og ikke, som nu ”Hvad er der i vejen med dig?”- i en søgen efter et livsvarigt og sygeliggørende stempel i journalen, - i form af en diagnose. En diagnose, som i psykiatrisk behandling udelukkende bruges til at fastslå hvilke lægemidler vedkommende skal have. Man kan ikke, og skal ikke, være nødt til at blive henvist til psykiatrisk behandling.


Vi vil have andre tilbud, som er udenfor psykiatrisk regi.


2019 blev også året, der viste os at psykiatrisk behandling ikke kan eksistere uden tvang. Vi kan ikke acceptere, at der anvendes tvang, isolation og skærmning i behandling af lidende mennesker, der har et særligt krav på tryghed og omsorg.


Vi ser, at det ikke er muligt at nedbringe tvang. Vi har en formodning om at tvang fortrinsvis sker på behandlingsindikation, og da det ikke kan dokumenteres, at medicin helbreder eller lindrer patienten, bør Psykiatriloven afskaffes og Nødværgeretten i Grundloven bør træde i stedet.


2019 blev året, hvor dokumentaren ”Psykiatriens Dilemma” blev vist på DR1. Vi har nu fuld dokumentation for, at behandlerne i den psykiatriske behandling slår patienter ihjel med de farlige og højpotente lægemidler, som udgør basis i al psykiatrisk behandling. Det har været en meget stor overraskelse for os, der kæmper for at stoppe tvang, dehumaniserende og dødelig behandling, at der stadig, her ved årets udgang, er absolut tavshed fra politisk side og fra Dansk psykiatrisk Selskabs side. Vi kunne ønske at DpS ville forholde sig åbent, til de meget farlige lægemidler, som psykiaterne anvender i behandlingen. Vi kan i foreningen ikke acceptere, at psykiaterne fortsat ikke stilles til ansvar for brud på lægeløftet.


2019 blev også året, hvor Danmark har fået sin første dom for brud på Menneskerettighederne, efter torturparagrafferne, i psykiatrisk behandling. Retspsykiatrisk Afdeling i Viborg har gennem et årti haft en fast praksis, trods flere kommentarer fra Ombudsmanden, hvor man har udsat alle patienter for ydmygende visiteringer. Region Midt har gennem mange år været vidende om denne praksis, og har ikke reageret, trods mange klager fra patienter og pårørende.


Samlet konstaterer vi at psykiatrisk behandling, bevæger sig i et Orwellsk limbo, hvor barren konstant sættes ned, og mange bliver traumatiseret for livet i mødet med behandlingen. Eller dør.


Tiden er kommet, hvor psykiatriens ageren skal bevidnes gennem fortællinger indefra, derfor vil vi i 2020 arbejde på at formalisere indsamling af patienthistorier vedr. dødsfald, tvang, dehumaniserende behandling og anvendelsen af lægemidler. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi har logistikken på plads.


Hold øje med siden her, vi får brug for jeres støtte i kampen for human behandling.


Med disse ord ønsker vi jer alle et godt og lykkebringende nytår.


De bedste hilsener fra Gitte, Majbritt og Marianne.

Psykiatriens dilemmaMarianne Lassen, formand for foreningen Død i Psykiatrien og mor til Mikkel, som bliver behandlet katastrofalt i psykiatrien.
Se dokumentarerne i tre afsnit.Dokumentarerne sætter bl.a. spørgsmålstegn ved meget vitale områder i psykiatrien. LINK